T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahta İlçe Halk Kütüphanesi

Üyelik İşlemleri

ÜYELİK

Kullanıcılar ödünç verme ve internet hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır. Kütüphane üyeliğine başvuru için T.C. kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için "yabancı kimlik numarasını" gösterir belge yeterlidir. Kullanıcıya kütüphane üyelik formu doldurularak imzalatılır.

18 yaşının altındaki kullanıcılar, velileri ile birlikte gelerek ve geçerli kimlik belgesini ibraz ederek üye olabilirler.

Kütüphane koleksiyonundan, kütüphane içinde yararlanma ve okuma salonunu kullanmak için üye olmak şart değildir. 

E-Devlet Üzerinden Üyelik İşlemleri

752x395-e-devlete-nasil-girilir-e-devlet-giris-sistemi-ile-online-islemlerinizi-hemen-yapin-1504353983740.jpeg

E-Devlet Kapısı üzerinden veya “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak erişim sağlayabilirsiniz. Uygulamaya girerek istediğiniz Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapabilir, anında “e-kitaplara” erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız Halk Kütüphanesini değiştirebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz.

Halk Kütüphanelerine e-üyelik/bilgi güncelleme için tıklayınız.


Binamızın zemin katında bulunan Ödünç Verme Birimimiz üyelerimiz tarafından ödünç alınan kitapların ödünç verme ve iade işlemlerinin gerçekleştirildiği birimdir. Cumartesi günleri de dâhil olmak üzere haftanın altı günü 08.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet veren birimimizde üyelerimiz salonlarımızdan seçtikleri ödünç verilebilen kitaplardan tek seferde 3 adedinin ödünç alma işlemini yapabilirler. Üyelerimiz ödünç aldıkları kitaplarla işlerini bitirdikten sonra yine aynı birimimize iade ederler. İade edilen kitaplar birimimizde bulunan kitap temizleme makinesinden geçirilerek tekrar salonuna gönderilir.

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ VE KURALLARI

(1) Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri on dört yaşına kadar olan çocuklara hizmet verir.

a) T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, sadece T.C. kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

b) En az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar, sadece yabancı kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

c) Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri on dört yaşına kadar olan çocuklara hizmet verir.

ç) Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller hariç olmak üzere, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

d) Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz.

e) Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirmek koşuluyla, aynı süreyle uzatılır. Başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz.

f) Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

g) Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

ğ) Ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla sözlü olarak, e-postayla, telefonla iki ayrı uyarı yapılır. Üçüncü ve son uyarı resmi yazı ile yapılır.

h) Ödünç alınan materyalin, materyali ödünç veren kütüphaneye geri verilmesi esastır. Ancak kullanıcı, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, bulunduğu ildeki il halk kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan il halk kütüphanesi, materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir. Bu işlemlerden doğan giderler, iadeyi alan kütüphaneye aittir.

ı) Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcıya aynı materyal veya yeni basımı aldırılır.

i) Materyalin sağlanmaması durumunda materyalin rayiç bedeli kullanıcı tarafından, Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir.

j) Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(2) Kütüphaneler, temel kütüphane hizmetleri dışında, kullanıcılarına çeşitli olanaklar sunmak amacıyla özgün üyelik sistemleri geliştirebilir.

(3) 18 yaşına kadar olan kullanıcılar, ödünç verme hizmetinden yararlanabilmek için, kütüphaneye ilk başvurularında velisi tarafından imzalanmış yüklenici belgesini ibraz etmek zorundadırlar.